PROGRAMARE

Proiect POR 2.2

MODERNIZARE TEHNOLOGICA PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE LA SC DUO STIL SRL

SC DUO STIL SRL, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Mihai Viteazul, nr. 54, Bl. 54, Ap. 4, parte, județul Suceava, a demarat in luna septembrie 2018 proiectul cu titlul „MODERNIZARE TEHNOLOGICĂ PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE MEDICALE LA SC DUO STIL SRL”, cod SMIS 114525, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Valoarea totală a proiectului este de 3.627.462,70 lei, din care asistență financiară nerambursabilă din FEDR   2.192.197,13 lei.

Investiția presupune modernizarea tehnologică a SC DUO STIL SRL, prin achiziționarea de echipamente medicale ultramoderne, în scopul dotării clinicii și blocului operator, situate la sediul secundar al firmei în municipiul Suceava, str. Ștefan cel Mare, nr. 54-56, județul Suceava.

Modernizarea tehnologică a SC DUO STIL, prin achiziționarea de dotări medicale și active necorporale, precum și crearea a două noi locuri de muncă la finalul implementării, reprezintă  obiective specifice  vizate de proiect.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea tehnologică a SC DUO STIL SRL, în scopul oferirii de servicii medicale specializate de diagnostic și tratament în sfera oftalmologică, la un înalt nivel calitativ.

Investiția va avea efecte pozitive la nivel local,  atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere social, prin crearea de locuri de munca si prin creșterea calității serviciilor medicale oferite pacienților din municipiul Suceava și zonele limitrofe.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României